Sukupuolten väliset erot

Sukupuolten väliset erot

Isänpäivän ympärillä puhutaan enemmän miehistä. Aika usein niissä on kehittämisajatus takana. Miehellä pitäisi olla tiettyjä taitoja ja ominaisuuksia enemmän ja taas toisia vähemmän. Tämän hetkinen tilanne ei vaikuta kovin hyvältä.

Sukupuolten välisiä eroja tarkastellessa näyttää edelleen elävän kaksi puolta. Toiset ovat sitä mieltä, että pääsyy sukupuolten väliseen eroon on kasvatuksessa ja kulttuuritaustassa. Jos lapset saavat tilaisuuden ja mallin, niin he leikkivät samoja leikkejä ja pystyvät aikuisena samoihin suorituksiin. Toiset taas ovat sitä mieltä, että sukupuolet ovat biologiselta rakenteeltaan sillä tavalla erilaisia, ettei samankaltaisuutta lähisukupolvien aikana tule. Joka tapauksessa alalta tehdään jatkuvasti tutkimuksia ja nykyisin tutkimusmenetelmät neurologian alalla ovat entistä tarkempia.

Professori Lea Pulkkinen kertoo eräässä artikkelissa yhteenvedosta, jossa oli tutkittu puolitoista tuhatta tutkimusta sukupuolten välisestä erosta älykkyydessä ja suoriutumisessa ja sosiaalisessa käyttäytymisessä. Jotkut erot olivat uskomuksia, eivätkä saaneet vahvistusta. Usein todetut sukupuolten väliset erot olivat kuitenkin tämän analyysin mukaan seuraavat:

1. Tytöt ovat kielellisesti kyvykkäämpiä kuin pojat. Tyttöjen kielelliset kyvyt kehittyvät todennäköisesti nopeammin varhaislapsuudessa kuin poikien, mutta n. 5- 11-vuotiaina tytöt ja pojat ovat hyvin samankaltaisia. Sen jälkeen tyttöjen paremmuus lisääntyy.

2. Pojat ovat parempia visuaalis-avaruudellisessa kuvittelukyvyssä murrosiässä ja aikuisiässä, mutta eivät lapsuudessa.

3. Pojat ovat  matemaattisesti kyvykkäämpiä kuin tytöt n. 12 ikävuoden jälkeen. Tilanne kuitenkin riippuu myöskin siitä, onko matemaattisessa tehtävässä enemmän kielellisiä prosesseja vai visuaalis-avaruudellisia.

4. Pojat ovat  tyttöjä aggressiivisempia fyysisesti ja kielellisesti. Erot on todettu kaikissa kulttuureissa. Erot alkavat näkyä 2 – 2½-vuotiaana. Pojilla on aggressiivisempia fantasioita kuin tytöillä. Aggressiivisuus iän myötä vähenee, miehet pysyvät kuitenkin naisia aggressiivisempina.

Jotkut yksittäiset tutkimustulokset ja kyllä käytännön kokemuskin vahvistavat varsin paljon tätä linjaa. Esimerkiksi äskettäin kerrottiin eräästä tutkimuksesta, jonka mukaan tyttösikiöt liikuttavat leukojaan paljon enemmän kuin poikasikiöt. Naisella myöskin molemmat aivopuoliskot työskentelevät enemmän yhtä aikaa. Nainen voi kuunnella eri asioita yhtä aikaa. Miehillä toinen aivopuolisko käsittelee sanallisia, toinen puolisko visuaalis-avaruudellisia asioita. Naisen aivoissa tapahtuu neurologisia muutoksia raskauden loppuvaiheessa, mitkä valmistavat lapsen vastaanottamiseen ja hoivaamiseen. 

Aikaisempina vuosisatoina näillä biologisilla  sukupuolten välisillä eroilla oli tärkeä merkitys. Se auttoi jakamaan voimavaroja ja tehtäviä oikealla tavalla ja siten tukivat elämän säilymistä. Tällä hetkellä tilanne on siinä suhteessa helpottunut. Sukupuolet voivat vapaammin toimia yksilöllisten lahjojen ja tavoitteiden mukaan. Mutta edellytetäänkö tällä hetkellä sukupuolten välillä liikaa samankaltaisuutta? Jokainen voi kehittyä ja ihmisessä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Kuitenkin toisena puolena asiassa on se, että jokaisella on myös oikeus olla omana itsenään. Perinteiselläkin roolilla on lupansa. Vähäpuheisellakin miehellä on aito paikkansa. Naisten ei tarvitse innostua metsästyksestä tai rakentamisesta. Nykyinen maailmanaika pyrkii myös lisäämään vauhtia näihin muutosprosesseihin. Ehkä tärkeintä on pysähtyä ajattelemaan, kuka ja millainen minä olen ja mitkä ovat minun mahdollisuuteni ja mihin pyrin tässä elinympäristössäni.

Harto Maunuksela