Tunteiden kertomaa

Tunteiden  kertomaa

Rakkaus, kiitollisuus, ilo, intohimo, innostus vai viha, pettymys, syyllisyys ja pelko.  Mikä sinua liikuttaa? Jokaista meitä ainakin nuo kaikki edellä mainitut  ja monia  muita tunteita noiden  lisäksi eri tilanteissa  elämämme aikana. Mutta olemmeko tietoisia tunteistamme ja siitä miten  ne oikeasti ” liikuttavat” meitä ja vaikuttavat  , kun teemme  valintojamme vaikkapa  puolison, lastemme  tai ystäviemme kanssa. Miten tunnistaa tunnetila, koska se joka tapauksessa ohjaa valintojamme elämämme hetkissä. Hahmotamme elämän hetket muutaman sekunnin jaksoina, meillä on siis aika usein mahdollisuus vaikuttaa siihen hetkeen jota elämme.  Ja se miten elämme ja miltä elämämme tuntuu, on tietysti riippuvainen tunteistamme. Elämän vaikuttavissa  juhlahetkissä ei aina  ole välttämätöntä  ruveta pohtimaan miltä minusta tuntuu, hetki vie mukanaan. Mutta joskus on hyvä pysähtyä miettimään millaisessa tunnetilassa tekee jonkin omaan tai toisen elämään liittyvän tärkeän ratkaisun. Tai vaikkapa selvittelee erimielisyyttä puolisonsa kanssa eli siis toisin sanoen riitelee. Riitelyn lopputuloksen kannalta voisi olla hyödyllistä tarttua  hetkeen  ja kysyä itseltään, mitkä ovat ajatukseni  ja tunteeni  juuri nyt ja onko niistä jotain hyötyä tässä tilanteessa ja tämän riidan  kannalta . Eli löydänkö sen viestin, joka on oman tunteeni takana. Tunteet voivat myös tulla esiin kehollisina tuntemuksina kuten sydämentykytyksenä, hengenahdistuksena, päänsärkynä tai epämääräisenä levottomuutena.  Joskus tunnereagointimme on kohtuuttoman voimakas tilanteeseen nähden, silloin saatamme ehkä reagoida myös menneisyyden ”varastosta” käsin. Toisen äänensävy esimerkiksi voi muistuttaa  samankaltaisesta  tilanteesta,  joka on koettu vaikkapa  lapsuudessa. Erityisesti näitä  menneisyydestä tulevia  tunneviestejä on joskus hyvä pysähtyä tunnistamaan ja  tutkimaan tarkemmin.  Tunteet antavat väriä elämäämme. Kun päätämme  pysähtyä oman tunteemme ääreen ja ottamaan sen sisältämän viestin vastaan,  empatiakykymme kasvaa toistenkin tunteiden vastaanottamiseen. Silloin riitatilanteessakin on helpompi  kysyä  mitä tarpeita tai viestejä on vaikkapa puolisomme suuttumuksen takana. Tunneviestien vastaanottaminen kysymällä ja kuuntelemalla vähän herkemmälläkin tavalla lisää aina puolisoiden ymmärrystä toisiaan kohtaan.  Ja silloin erimielisyyksienkin selvittäminen on helpompaa.  Ja  puolisoiden välille syntyy koskettavaa jakamista.

Ulla Alastalo