Saarnaaja vanhassa testamentissa pohtii monin tavoin elämän tarkoitusta. Useaan otteeseen hän toteaa kaiken olevan turhuutta ja kaikella on määräaikansa. Toisaalla hän rohkaisee nauttimaan elämän hyvistä anneista. Hän kehottaa ihmistä aistien nautintoihin, jotka Jumala on luonut. ”Syö siis leipäsi iloiten ja juo viinisi hyvillä mielin”. ” Koska ihmisellä ei ole auringon alla muuta onnea kuin syödä ja juoda ja iloita”. Aistimme tuovat iloa ja Jumala on luonut aistit meille iloon ja varoitukseksi. Saarnaaja viittaa makuun ja hajuun, myös kehon tuntemuksiin. Puolison kanssa voi saada iloa yhteisestä jakamisesta vaikkapa kuvataiteen ja muusikin kokemuksesta. Entäpä jos nämä aistimme kokevat toisin kuin muiden ihmisten aistit. Entäpä jos kuulen ääniä, joita lähimmäiseni eivät kuule. Entäpä jos näen asioita, joita lähimmäiseni ei näe. Ihmisen ensimmäinen kommunikaatio keino vastasyntyneen aistina on ihon kosketus. Puolisoiden kesken intiimin aistin ihokosketuksen avulla puolisot ovat hyvin varhaisen ja merkittävän kommunikaation äärellä.

Psykoosissa ja skitsofreniassa Jumalan luomat aistit hämmentävät henkilöä ja ympäristöä. Miten asennoidun, jos puolisollani on psykooseja tai skitsofrenia? Skitsofrenia on ennen kaikkea kognitiivinen sairaus. Se vaikuttaa ihmisen havaitsemiseen, päättelyyn, tulkintaan, muistiin, oppimiseen yms. Skitsofrenia, masennus ja vaikkapa pakkomielteet ovat kyseiselle henkilölle raskaat kantaa. Parisuhde on koetuksella, kun toinen on vakavasti masentunut. Tällöin myös parisuhde voi olla masentunut. Kun ihmisellä on pakomielisiä oireita, parisuhde on kovilla jatkuvan tarkistelun ja kontrollin vuoksi. Usein käy niin, että mikä tahansa pitkäaikaissairaus parisuhteessa vaikuttaa vahvasti koko perheen hyvinvointiin. Jos puolisolla on vakava sairaus, jossa hänen tulkintansa todellisuudesta poikkeaa vahvasti omasta, miten pariskunta yhdessä onnistuu luomaan aistien kautta yhteistä todellisuutta. Ne Jumalan luomat hyvät aistihetket voivat olla kiven alla. Kuitenkin puolisoilla on jokin todellisuus aistien tuomana, vaikkakin erilainen. Silloin kannattaa pyrkiä siihen todellisuuteen, jonka molemmat jakavat yhteisesti.

Yhtäältä, jos kumppanini on vakavasti sairas, olkoonpa sairaus mikä tahansa, Saarnaaja kehottaa meitä syömään leipämme iloiten ja juomaan viinin hyvillä mielin. Miten siis ratkaista ristiriita sairauden, havaintojen ja ilon kesken? Voiko olla niin, että ihminen joutuu sietämää sisällään hyvin ristiriitaisia tunteita, iloa ja ahdistusta yhtä aikaa?

Ilmeisesti on niin kuin Saarnaaja sanoo, että kaikella on määräaikansa, terveydellä ja sairaudella, nautinnolla ja vastenmielisyydelle.

Veijo Pesonen, perheneuvoja