Julkaistu Kirkonseutu-lehdessä kolumnina

Vuoden alusta Suomi on saanut uuden alkoholilain. Se entisestään helpottaa alkoholin saatavuutta monin tavoin. Alkoholi on ollut ja on edelleen yksi vaikeimmista asioista monessa parisuhteessa. Poliisi saa vuosittain noin tuhat kotihälytystä, joista pääosa liittyy alkoholiin. Vaikka poliisia ei tarvitakaan kaikissa perheissä, niin alkoholin synnyttämät ristiriidat ovat yleisiä puolisoiden välillä.

Oikein käytettynä alkoholi ei tuota ongelmia perheessä. Molempien puolisoiden tulee löytää yhteinen näkemys, mikä on hyvä tapa käyttää ja olla käyttämättä alkoholia. Tässä tarvitaan joustavuutta ja kompromissien tekemistä sekä selkeitä rajoja. Erittäin tärkeää on ottaa huomioon lapset. Heillä on oikeus raittiina läsnä olevaan isään ja äitiin.

Keskeistä on, että puolisot ovat valmiit puhumaan alkoholiin liittyvistä asioista ja tunteista – ennen kaikkea syventyä kuuntelemaan toista. Puolison asenteen ymmärtäminen alkoholiin on tärkeää puolin ja toisin. Esim. lapsuuden traumaattiset kokemukset omien vanhempiensa alkoholin käytöstä vaikuttavat edelleen hyvin voimakkaasti suhtautumisessa alkoholiin. Nämä on syytä ottaa todesta!!

Lapset aistivat hyvin herkästi, milloin aikuinen ei ole oma itsensä, vaan aikuinen on ”outo”. Lapset eivät osaa sitä sanoittaa, mutta he tunnistavat sen tunnetasolla. Heille on hämmentävää huomata, että aikuinen ei ole oma itsensä. He eivät ymmärrä, mistä aikuisen ”outous” johtuu. Vanhempien runsas alkoholin käyttö jättää väistämättä jäljet lapsiin. Lisäksi vanhempien esimerkillä on erittäin suuri merkitys lasten ja nuorten tulevalla elämälle.

Alkoholin käyttö toistuvasti rentoutukseen on koukuttavaa. Siitä muodostuu helposti ongelmallinen tapa, ei ehkä itselleen, mutta muulle perheelle. Rentoutuakseen on lukemattomia muita parempia ja oikeasti rentouttavia keinoja. Itselleen tärkeä kysymys on: mihin minä alkoholia tarvitsen? Kuka siitä kärsii ja kuka hyötyy?

Alkoholin käyttäjän voi olla vaikea nähdä, miten muu perhe kokee hänen juomisensa. Kun alkoholin käyttäjä kieltää oman juomisensa kielteisen vaikutuksensa muihin perheenjäseniin, on tilanne hankala. Hän usein syyttää muita ”tiukkapipoisuudesta”. Jatkuva asiasta nalkuttaminen ei saa toista lopettamaan juomistaan, usein käy päinvastoin. Jos alkaa peitellä puolisonsa juomista muilta ihmisiltä, se on ikään kuin lupa ja hyväksyntä juomarille jatkaa juomistaan. Jos asiasta muutamaan otteeseen puhuminen ei auta, niin on syytä miettiä muita ratkaisuja. Alkoholin runsas käyttö eron syynä ei ole harvinaista.

Alkoholin kulutus on onneksi kääntynyt pieneen laskuun. Toivottavasti laskusuuntaus jatkuu. Useat julkisuuden henkilöt ovat kertoneet lopettaneensa alkoholin käytön. He kertovat elämänsä muuttuneen merkittävästi antoisammaksi ja vireämmäksi. Myös heidän suhteensa läheisiinsä ovat merkittävästi parantuneet. Alkoholin jatkuva runsaampi käyttö turruttaa ihmisen ja kapeuttaa elämää.

Vanha sanalasku: ”viina on viisasten juoma” pitää edelleen paikansa. Jos alkoholia käyttää, on syytä tunnistaa viisaan käytön rajat koko perheen ja erityisesti lasten näkökulmasta ja pitäytyä niihin.

Jouko Vesala, johtava perheneuvoja
Perheasian neuvottelukeskus