Kun arki tökkii, vaikuttaa se parisuhteeseen. Sisäisesti koettaville tuntemuksille on erilaisia syitä. Kasvojen ilmeet ja koko olemuksemme ovat kiinteästi yhteydessä tunteisiimme. Joskus sisäistä oloa on vaikea selittää. Tunnesäätelyä sävyttää sen hetkinen mieliala, oma elämän historia, tunnetaidot tai niiden puute.

Ihminen on kokonaisvaltainen: elämän muutostilanteet vaikuttavat tunnetiloihin ja ihmissuhteisiin. Lapsiperheissä eletään usein hektistä arkea. Tuolloin parisuhteessa voi unohtua yhteisen ajan viettäminen ja mieluisten asioiden tekeminen yhdessä. Joskus huomio siirtyy parisuhteesta muualle ja kahdenkeskinen suhde alkaa kärsiä. Keskinäinen jakaminen vähentyy ja välinpitämättömyys toista kohtaa valtaa tilaa. Eletään vain arkea! Tilanne voi johtaa välttelyyn tai väittelyyn. Toivottu mielihyvä loittonee. Suhteeseen tulee eristäytymistä ja väsymystä sekä itseen että toiseen. Parisuhde ajautuu negatiiviselle kehälle, josta on vaikea löytää ulospääsyä. Entisen hyvän tilalla voi olla yksinäisyyttä, pettymystä ja ristiriitaa. Elämänkumppani ei kykene vastaamaan toiveisiin. Asiat jumittuvat ja eivät enää etene toivotulla tavalla. Kun toista on vaikea ymmärtää, on tilalla epämukavaa tunnekuormitusta. Mihin unohtui se hyvä, johon aikanaan toisessa rakastuttiin? Entä ne sanat, joilla rakkaudesta kerrottiin:

rakastan, ihailen,

olen kiintynyt, pidän,

tykkään, välitän…

Edelleen on mahdollisuus löytää toisesta ”se ihana” ja rakastua uudelleen samaan ihmiseen. Usein apua antaa yhdessä vietetty aika ja keskusteluyhteys. Tunteellisesti on tärkeää, että joku välittää, rakastaa ja tarvitsee.  Usein hyvän tuntemuksen takana piilee arvostusta, luottamusta ja kunnioitusta. On monia tapoja osoittaa rakkautta:

myönteisten tunteiden näyttäminen,

hyväksyvä katsekontakti,

koskettaminen, läheisyys…

Entä jos tekisitte jotakin toisin? Muistaisitte sanat joilla ennen hellyttelitte! Ilahduttaisitte toisianne niillä asioilla, joista toinen pitää. Aluksi se voi olla vaikeaa, mutta myönteiset tunteet synnyttävät hyviä tunteita. Myönteisyys alkaa kiertää. Tunnehyvä palaa takaisin ja sen mukana vähemmän tökkivä, uudistunut parisuhde.

Marja-Liisa Sipi
perheneuvoja