Avioliiton rikastuttamiseksi

 AVIOLIITON RIKASTUTTAMISEKSI

Pitäkää huolta, että teillä on tasavertaiset mahdollisuudet kasvaa omien kykyjenne mukaan. Rakkaus on sitoutumista kasvamaan yhdessä.
Muodostakaa kasvutavoite suhteellenne. Päättäkää, minkälaisen tulevaisuuden te haluatte ja tehkää suunnitelma sen saavuttamiseksi.
Varatkaa säännöllisesti aikaa keskusteluun teille tärkeistä asioista.
Huolehtikaa toistenne hellyyden tarpeen tyydyttämisestä. Näin te vahvistatte suhteenne voimavaroja.
Älkää antako loukkaantumisen ja suuttumisen kasvaa muuriksi välillenne. On luonnollista, että läheisessä ihmissuhteessa on ristiriitoja. Pyrkikää käsittelemään niitä säännöllisesti ja rakentavasti.
Antakaa itsellenne ja toisillenne pienoisloma päivittäin. Sallikaa myös lapsellisten piirteiden saada tilaa elämässänne.
Kootkaa ympärillenne tukiryhmä, yhteisvastuullinen yhteisö. Aina ei kannata selvitä omin päin.
Rikastuttakaa sisäistä elämäänne ja kasvakaa hengellisesti. Jos olette itse henkisesti kesannolla, ei suhteennekaan voi olla hedelmällinen.
Kehittäkää omia lahjojanne ja vahvoja puolianne. Antakaa itsellenne ja toisillenne tilaa silloinkin kun olette yhdessä.
Etsikää yhteinen elämäntarkoitus. Löytäkää ne hyvät asiat, jotka liittävät teidät toisiinne.