Avioliiton suosio kasvussa

AVIOLIITON SUOSIO ON KASVUSSA

Avioliiton suosio on hitaasti kasvanut koko 2000 –luvun. Kun 1980 –luvulla naimisiin meni vuosittain noin 25 000 pariskuntaa, niin nyt avioliittojen määrä on noin 30 000. Viime vuonna solmittiin 29 800 avioliitto ja vuotta aiemmin 31 000 avioliittoa. Avioituminen on vuosittaisista vaihteluista huolimatta kasvanut.
Tätä aiemmin avioliittoja solmittiin vuonna 1976, silloin avioitui  32 000 pariskuntaa. Huippuvuodet avioitumisessa olivat heti sotien jälkeen. Toinen korkean avioitumisen aika oli 1960 luku, suurten ikäluokkien avioitumisen aika, kuten vuosi 1967, jolloin solmittiin  41 000 avioliittoa.   Nykyisin avioliittoja solmitaan lukumäärältään suunnilleen yhtä paljon kuin 1930 –luvulla.
Avioituneiden puolisoiden ikäero on pysynyt lähes ennallaan. Miehet ovat keskimäärin kaksi vuotta vanhempia kuin heidän morsiamensa. Jos miehet ovat morsiamiaan vanhempia, niin he ovat sitä keskimäärin neljä vuotta. Jos naiset ovat sulhasiaan vanhempia, niin he ovat sitä keskimäärin 2,7 vuotta. 
Eri syistä osa naisista ja miehistä ei mene naimisiin. Erityisesti nuoremmissa ikäluokissa (tässä yhteydessä ikäluokka tarkoittaa 45 -49 -vuotiaat) naimattomien naisten ja miesten osuus on kasvanut voimakkaasti. Heitä on vuonna 2008 noin 22 % ikäluokassaan 45 -49 -vuotiaat. Miesten vastaava osuus on lähes 30 %. Naimattomien osuus on viimeisten 15 -20 vuoden aikana yli kaksinkertaistunut.
Avoliittojen osuus on noin 20 % kaikista parisuhteista, hieman yli 300 000. Avoliittoja, joissa on yhteisiä lapsia, on noin 116 000 perhettä.
Valtaosa miehistä ja naisista solmii elämänsä aikana vain yhden avioliiton. !980 –luvun puolivälissä 92 % avioliitossa elävistä miehistä ja naisista oli edelleen ensimmäisessä avioliitossaan. Vuonna 2008 kaikista aviopareista 83 % oli sellaisia, joissa kumpikin puoliso oli edelleen ensimmäisessä avioliitossaan. Puheet ja myytti siitä, että avioliitoista puolet päättyy eroon, ei pidä lainkaan paikkaansa. Vain noin 10 % miehistä ja naisista on solminut kaksi avioliittoa vuoden 2008 tilastoissa.
Avioliitto on edelleen erittäin vahva instituutio. Avioerot ovat lisääntyneet, mutta eivät lainkaan niin suuressa määrin kuin yleisesti annetaan ymmärtää. Avioliiton puolesta kannattaa edelleen ponnistella ja tehdä työtä. Useat avioliitto-ongelmat pystytään selvittämään ilman eroamista.  Kesä ja loma-aika antaa hyvät mahdollisuudet vahvistaa puolisoiden keskinäistä kiintymystä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Toimiva avioliitto tukee myös lasten kasvua.
Nautinnollista avioliittokesää

Jouko Vesala

Lähde: Tilastokeskus, Hyvinvointikatsaus 2/2010 ja Kirkon perheasian yksikkö