Näin totesi lapsi, joka oli vapautunut omasta pelostaan ja syyllisyydestään vanhempien erotessa. On tavallista, että lapset kantavat syyllisyyttä, kun vanhempien elämässä on lapsen mielelle selittämättömiä asioita kuten erotilanne. Perheen käännekohdissa lapsen mieli hakee tilaa tilanteen ymmärtämiselle. Lapsi joutuu etenemään sen hetkisen kehitystasonsa, tietämyksensä ja päättelykykynsä varassa.

Perheen muutosprosessissa aikuinen joutuu tekemään suuria päätöksiä. Usein kahdesta huonosta vaihtoehdosta on valittava se, jonka kanssa on helpompi elää. Joskus päätöksentekoon vaikuttavat muut tekijät kuten läheisten mielipiteet, lasten iät, tukiverkosto, työpaikka tai kodin sijainti. Erotilanteessa kukin perheenjäsen kaipaa tulla huomioiduksi. Lapselle merkityksellistä läheisyyttä ei voi korvata lahjalla tai lahjomisella. Lapsi tarvitsee erityisesti huomiota hoivakokemuksen ja vuorovaikutuksen kautta. Joskus lapsi menettää vakaan suhteen itseensä, erityisesti silloin jos vanhemmat asettavat hänet pelinappulaksi tai sanansaattajaksi. Lapsi joutuu ottamaan ikäviä välitystehtäviä ja rauhoittamaan kyvytöntä vanhempaansa. Usein lapsen omat kysymykset jäävät vaille vastauksia, kun eletään huoltajuusasioiden keskiössä. Lapsen huolena on menettäminen, ulkopuolisuus ja henkisen yksinjääminen. Samoin nopea uusperheeseen tempautuminen, aikatauluttaminen, uudet säännöt ja tilanteisiin mahtuminen ovat haasteellista lapsen tunne-elämälle. Usein uusperheen muotoutuminen, rooliutuinen ja perheytyminen kestää vuosia.

Oletpa aikuinen tai lapsi, aina et voi elää sankarillisesti. Elämän pulmia ei voi aina hallita. Joskus elämässä on tehtävä kipeitä päätöksiä. Joidenkin kysymysten äärellä sekä aikuinen että lapsi joutuvat elämään suojattomuuden kokemuksessa. Erotilanteessa on tehtävä päätöksiä, joita sivulliset eivät aina ymmärrä. Vaikeatajuinen tilanne ei välttämättä ole kenenkään vika, ei varsinkaan lapsen. Jumalan silmissä, elämän haasteista huolimatta juuri sinä olet arvokas, tärkeä ja rakastettu.

Marja-Liisa Sipi
Perheneuvoja