Onnellisuus

Onnellisuus

”Jos voisin elää elämäni uudelleen, aloittaisin paljain jaloin kävelyn varhemmin keväällä ja jatkaisin sitä pidempään syksyllä. Kävisin enemmän tanssimassa ja useammin karuselleissa. Poimisin enemmän päivänkakkaroita.” (Nadine Stair 85v)

Ihmisten onnellisuudesta on tehty paljon tutkimuksia. Useissa tutkimuksissa ovat toistuneet onnellisuutta lisäävien asioiden listassa seuraavat tekijät: ihmissuhteet, elämän tarkoituksen ja oman merkityksellisyyden kokeminen, optimismi tulevaisuuden suhteen, kyky kokea iloa ja kiitollisuutta ja kyky päästä vaikeuksien yli. Onnellisuuden kanssa ei korreloi kauneus, rikkaus, terveys tai älykkyys. Lottovoittajillakin elämä muuttuu onnellisemmaksi vain hetkellisesti.
Mistä onnellisuudessa on kyse? Kreikkalaisen filosofi Aristoteleen mukaan kaiken inhimillisen pyrkimyksen lopullisena päämääränä on eudaimonia, onnellisuus, (kukoistus) tai ehkä tarkemmin hyvä elämä, jossa ei ole kyse pelkästä onnellisuuden kokemuksesta.
Uskon, että onnellisuuden kokemisen merkittävin kysymys on suhtautumistapa elämään ja elämän eri tapahtumiin. Hyvän elämän/onnellisuuden toteutumisessa ei ole kyse pelkästään tästä hetkestä, vaan myös siitä kuinka ymmärrän elämäni aiemmat tapahtumat ja kuinka suhtaudun tulevaan. Menneisyyttä voi kirjoittaa uudelleen ja tulevaisuuden kirjoittaminen muokkaa tätä hetkeä.
Tunnettu psykologi ja ”onnellisuustutkija” Mihaly Csikszentmihalyi ( Flow, 2005) tutkittuaan onnellisuutta ja iloa tuottavia hetkiä ihmisten elämässä, kirjoittaa: Se, mitä löysin, oli, että onnellisuus ei ole jotakin, mikä tapahtuu. Se ei ole seurausta hyvästä onnesta tai sattumasta. Se ei riipu ulkoisista tapahtumista vaan pikemmin siitä, miten tulkitsemme ne. Onnellisuus on tila, johon jokaisen ihmisen täytyy yksityisesti valmistautua ja jota hänen täytyy vaalia ja puolustaa.
Jos haluat, voit tehdä seuraavan tehtävän:
”Elämässämme on monia asioita, suuria ja pieniä, joista voimme olla kiitollisia. Ota jonakin iltana paperia ja kynä ja kirjoita viisi asiaa, joista olet kiitollinen. Tee sama neljän viikon ajan saman viikonpäivän iltana. Tarkastele neljän viikon päästä, mitä ajattelet elämästä ja onnellisuudesta”.

Kristiina Silander
perheneuvoja