Onnellisuustermostaatti

Onnellisuustermostaatti

Olisikohan mahdollista tehdä itsestä pysyvästi onnellinen ihminen? Sellainen ihminen, joka osaisi siirtää ajattelutapaansa kielteisistä ajatuksista myönteisten ajatusten suuntaan.  Kykenisi muuttamaan itseään ihmiseksi, josta löytäisi myönteisiä tunteita, tunnistaisi omia ja toisten tunnesävyjä, sekä kokisi hyvää oloa ja elämän iloa myös arjen hetkissä. Voisi rehellisesti sanoa, että oma tunnetilani on voittopuolisesti myönteinen, vaikka perämies tuntuukin joskus ohjaavan alusta vasten aallokkoa.  Huomaisi, että aallon heilutellessakin voi tarrautua pelastusrenkaaseen eli tukeutua aikaisempiin onnellisiin onnistumisen kokemuksiin, jotka tuovat uskoa omaan selviytymiseen.  Tämän ajatuksen mukaan onnellisia ovat ihmiset, jotka osaavat tukeutua elämiinsä myönteisiin kokemuksiin. Silloin onnellinen ihminen miettisi asioita, kuten ”aina ennenkin olen selvinnyt, mitähän tästä kokemuksesta voisin oppia uutta ja miten voisin kääntää sen vahvuudekseni”. Onnettomammat ihmiset taas suhtautuvat epäilevämmin mahdollisuuksiinsa selviytyä.  ”Tästä minä en kyllä ikinä selviä, olisihan se pitänyt arvata, että näin huonosti käy ja huonompaa on varmasti vielä tulossa!”
Arkielämässä ajatusten aitous todella punnitaankin. Yhtäkkiä edessä on tilanne, jossa on tarpeen omata taitoa suhtautua rakentavasti toiseen ihmiseen tai tilanteeseen.  Monenlaiset ajatukset ja tunteet puskevat pintaan. Silloin arvioimme, otammeko käyttöön luovuutta, avoimuutta ja kärsivällisyyttä omaan ajatteluumme. Tilanteessa punnitsemme pitäisikö nyt tehdä valintoja myönteisten elämysten suuntaan, eikä antaa valtaa kielteisyydelle. On selvitetty, että myönteiset tunteet ovat niin vahvoja, että ne kumoavat kielteisiä tunteita. Voimme itse valita, missä tunteessa aikaamme vietämme.  Annammeko perämiehen ohjata kielteisyyden aallokossa vai nousemmeko itse ohjaamaan laivaa kohti tyynempiä vesiä. Toiselta matkaajalta voi myös saada tuulta omiin purjeisiinsa, sillä kun myönteisen tunteen ilmaisee toiselle, niin sen vastaanottajakin pääsee kokemaan osan tuota samaa tunnetta ja siten jaetusta kokemuksesta tulee yhteinen.  Onnellisuus siis tuntuu osittain siirtyvän ihmiseltä toiselle ja onnellisen ihmisen seurassa on myös mukava olla.
Mutta olisiko se edes mahdollista, että ihminen voisi pysyvästi kohottaa omaa onnellisuustasoaan?  Eli pystyisi kääntelemään omaa onnellisuustermostaattiaan ihan itse! Hetkellisestihän osaamme jokainen kohottaa omaa mielialaamme vaikka suklaalla tai ostamalla itselle jotain kivaa uutta, mutta että ihan tietoisesti vaikuttaa omaan mielialaan, se vaatiikin jo matemaattista kaavaa, jolla todistaa väite toteen.  Psykologi Martin E.P. Seligman on kehitellyt yhtälön O = M+T+H, jolla pysyvä onnellisuustaso (O) saadaan toteutetuksi.  Yhtälössä M = perimässä saatu persoonallinen tapa, joka ohjaa ihmistä johonkin tiettyyn onnellisuus – tai surullisuustasoon, T = elämäntilanne ja H = tahdonalaiset muuttujat, kuten elämäntyytyväisyys, menneisyyden vatvominen tai kiitollisuus.  Tämän perusteella oman henkilökohtaisen onnellisuustermostaatin käyttöohjeisiin ja toimintatapaan kannattaa kyllä tutustua lähemmin.

Hannele Pihkakoski