Rakkaus arjessa

Esa Saarinen puhui avioliiton puolesta

Miten saada rakkaus kukoistamaan arjessa?

Lahden seurakuntien järjestämään luentotilaisuuteen Hotelli Grandin Arena -saaliin ahtautui mar-raskuisena pakkasiltana 1998   yli 700 ihmistä kuuntelemaan Esa Saarisen esitystä arkirakkauden iloista ja kivuista. Lukuisten esimerkkien avulla hän selvitti keskeisiä  avainkäsitteitään: rinnalla-kulkeminen, arvonriisto, puolisoiden erilainen tapa hahmottaa arkea, kuunteleminen sekä oikeus puhua elämyksistään. Esa Saarinen kehui yleisöään ”uskomattoman intensiiviseksi”. Seuraavassa joitakin näkökulmia Saarisen luennosta.

Millainen kuva sinulla on puolisostasi?

Onko versiosi puolisostasi innostava vai latistava? Rakastuessasi se on ollut innostava. Miten versio puolisosta on vuosien myötä muuttunut, kun selvittämättömät pettymykset ovat tehneet oman vai-kutuksensa?  Mikä on ollut oma osuutesi tapahtuneeseen? Meillä on erilaisia versioita ihmisistä, myös puolisostamme. Oma versiosi ei ole sama kuin mitä puolisosi todella on. Mikä versio sinulla on nyt päällä? Voimme itse vaikuttaa paljonkin versiomme muotoutumiseen.

Puolisolle eläytyvä, elämyksellinen puheoikeus

Ilman keskustelua uutta versiota myönteistä mielikuvaa puolisosta ei voi syntyä. Jäämme helposti kiinni vanhoihin haavoihin, emmekä osaa ottaa askelta, joka veisi toiseen tilaan. Riipaisevan esi-merkin Saarinen kertoi liki 50 vuotta naimisissa olleen akateemikon sanoista vaimolleen hänen kuo-lemansa jälkeen heidän vihkikirkossaan. Vasta silloin akateemikko tajusi vaimonsa arvon, rakkau-den, kauneuden ja uhrautuvaisuuden. Kuinka rikkaampi elämä olisi ollut molemmille, jos nuo sanat olisi sanottu puolison vielä eläessä.

Puolison odotusten pettäminen sekä tunteiden turhentaminen synnyttää syvän kielteisen kokemuk-sen, arvonriiston. Tarvitaan kymmenen myönteistä tunnekokemusta, että päästäisiin nolla-tilanteeseen. Sillä muistamme kielteiset asiat paremmin kuin myönteiset asiat. Toisen todellista tun-nekokemusta ei saa koskaan tietää, jos se on turhennettu vitsin tai naurun säestyksellä.

On vaikea tunnistaa omia tunteitaan. Edelleen on vaikea löytää sellaista kuvaa tunteilleen, että toi-nen edes hiukan ymmärtäisi, miltä minusta on tuntunut. Selvittämätön tilanne lisää puolisoiden henkistä etäisyyttä toisistaan ja kasaa kaunaa heidän välilleen. Jäämme haavoinemme kiinni van-hoihin kuvioihin.

Meidän tulee opetella elämyksellistä puhetta. Siinä tarkoituksena on opetella kuvailemaan omia tunteitaan. Opettelu on syytä aloittaa suhteen kannalta vaarattomalla alueella, esim. mitä innostuk-sen tunteita Mikan formula -voitto minussa herätti. Myös toinen saa oikeuden kertoa omista elä-myksistään. Jotta kertominen on mahdollista, toisen pitää osata kuunnella.

Kannattaa pohtia, siivilöikö parisuhteen arki meistä sellaista käyttäytymistä, että tuloksena on lopul-ta parisuhteen epäonnistuminen. Toivon mukaan ei.

Mitä mies ei ymmärrä naisesta parisuhteen arjessa?

1.  Jakaminen

Naiselle arjen kokemusten päivän ilojen ja huolien, murheiden ja tapahtumien, tunteiden ja suunnitelmien jakaminen miehensä kanssa on äärimmäisen tärkeää. Miehelle jakaminen on jotain epämääräistä. Miehelle suorite on tunnusomaista.  Se merkitsee ratkaisua tai neuvoa, tekoa tai päätöstä. Nainen ei välttämättä kaipaa näitä suoritteita vaan kuuntelijaa.
Naisella on lukematon määrä tiedostoja auki yht’aikaa, ja hän haluaa jakaa ne miehensä kanssa. Miehellä on kerrallaan auki vain yksi tiedosto. Ei ole ihme, että hämmennys ja väärin ymmärrys on molemminpuolista.

2. Realismi

Nainen näkee arjessa lukemattomia pieniä asioita, jotka täytyy hoitaa, ja joista täytyy huolehtia. Mies on usein sokea näille asioille ja hahmottaa helpommin suurten linjojen kertakaikkisia ratkaisuja. Nainen haluaa valaista miestään arjen tärkeistä asioista. Harvemmin se tehoaa. Mies ei kertakaikkiaan näe arjessa asioita samoin kuin nainen.

3. Kuunteleminen

Kuunteleminen ei ole neuvomista, ei ratkaisujen esittämistä, ei selitysten tarjoamista, ei sen odottamista, koska päästäisiin asiaan. Kuunteleminen on vain ja ainoastaan kuuntelemista. Kuunteleminen on katsoa puolisoaan silmiin ja eri tavoin rohkaista häntä kertomaan lisää. Lisäksi miehet kertovat asioista eri tavalla kuin naiset. Parisuhteen arjessa nainen haluaa käsitellä asioita paljon laajemmin kuin mies osaa arvatakaan.

4. Välittäminen

Naiselle on uskomattoman tärkeää, että hänestä välitetään arjessa reaaliaikaisesti. Välittäminen eilen, toissa viikolla tai viime lomalla ei auta enää tänään. Tämä vaatii mieheltä ponnistelua. Toinen seikka on välittää naisesta asenteen tasolla. Pitää tehdä asiat oikealla välittämisen asenteella. Pelkkä konemainen tekeminen ei riitä.

Naiselle on myös tärkeää, että häntä arvostetaan välittämisen tuottajana. Nainen ottaa usein matkalle paljon tavaroita eri ihmisiä varten juuri sen tähden, että hän välittää näistä ihmisistä. Naista loukkaa kuulla autossa odottavalta mieheltä kommentteja, kuinka nainen on aina myöhässä ja miksi koko ”tavaratalo” pitää ottaa joka kerta mukaan.

Mitä naiset aina eivät muista miehestä parisuhteen arjessa?

1. ”ON-OFF” –mielenlaatu

Miehen avainkäsite on ”ON- OFF” –mielenlaatu. Vain yksi tiedosto on kerrallaan auki. Miehen ajattelemattomuus, joka tästä syntyy, voi tuottaa naiselle syviä nöyryytyksen ja arvonriiston kokemuksia. Ne vaikuttavat suuttumusta ja katkeruutta miestä kohtaan. Kun nainen hakee oikeutta nöyryytykselleen, mies helposti luulee, että nyt nainen ylireagoi tai on hysteerinen pikku ajattelemattomuuden tähden. Tämä synnyttää miehelle mustia pisteitä suhteessa naiseen. Jos kummallakaan ei ole turvallista tilaa kuvailla tunteitaan, asiaa ei voida käsitellä. Se jää painamaan suhdetta ja etäännyttää puolisoita  toisistaan. 

2. Mies on unelmissaan sankari

Nainen on realisti ja mies haluaa olla sankari. Tästä syntyy vaikea yhdistelmä parisuhteen arkeen. Jos kotona ei ole tilaa miehelle sankaruudelle, hän vetäytyy sohvalle TV:n ääreen latautumaan tule-via muita sankaruuden foorumeita varten. Niitä voivat olla työ, harrastukset tai naapurin kesämökki. Tärkeää on myös, että nainen pitää miestään sankarina miehen kannalta oikeissa asioissa. Sankarin psyyke on helposti loukkaantuvaa laatua.

Jokainen mies haluaa tunnustusta hyvin hoidetusta hommasta. Pätevyyden tunne on miehelle tärkeä ja se, että hänen oma naisensa antaa tunnustusta ja arvostusta miehen pätevyydelle.

3. Miehen unelma

Miehen unelma on, että hänen naisensa olisi tyytyväinen. Silloin hänkin saisi olla enemmän rauhas-sa. Mies kokee helposti, että nainen ei ole tyytyväinen, kun hän halua vain keskustella ja jakaa ar-keaan. Mies kokee helposti naisen huolet ja pahan mielen omaksi epäonnistumisekseen, vaikka nai-nen ei sitä tarkoita jakamisen tarpeellaan..
Haasteita riittää

Parisuhteessa helpottaa oivallus, että miehellä ja naisella on erilainen tapa suhtautua ja kokea arjen tapahtumat. Tämä erilaisuus on rikkautta, ei vain ongelmien lähde. Miehellä ja naisella on myös erilaisia tarpeita, joista kannattaa keskustella. Meidän on tärkeää oppia näkemään erilaisuudessam-me puolison kauneus jo nyt. Samalla voimme oppia ruokkimaan toistemme upeuksia.

Nainen tarjoaa miehelle valtavan kehitys- ja kasvuhaasteen. Meidät on kutsuttu rakkauden tuottajik-si. Aktiivinen tuotekehittely ei olisi pahitteeksi puolin ja toisin.

Esityksensä Saarinen päätti anteeksiantamuksen ajatukseen: Hän toivoi vapautta menneiden kuvien, haavojen ja katkeruuden vankeudesta. Tunne toisen rinnallakulkemisesta antaa turvallisuutta arkeen kohdata tulevaisuus yhdessä kaikkine haasteineen.

Jouko Vesala, perheneuvoja