Rakkaus on

Rakkaus on

Missä elämäsi tilanteissa ja vaiheissa joku toinen ihminen on auttanut sinua tai muuten vaikuttanut siihen, millaiseksi elämäsi kääntyi? Missä elämäsi tilanteissa olet itse voinut olla apuna tai tukemassa toista ihmistä parempaan suuntaan?

”Rakkaus on käsi, joka hiljaa siirtää kohtalon syrjään.” Luin tämän lauseen hiljattain, ja siitä lähtien se on askarruttanut mieltäni. Muistan tuon lauseen siivittämänä monia tilanteita, jolloin joku ihminen on auttanut minua eteenpäin ja sillä tavoin vaikuttanut myös siihen, mitä seuraavaksi tapahtui. Nuo ihmiset elämäni eri vaiheissa tuskin itse tietävät tehneensä jotakin arvokasta minun ja elämäni kulun kannalta. Silti niin on. Pieni kohtaaminen, ymmärtävä katse, kädenpuristus, rohkaiseva sana – se voi olla toiselle ihmiselle jossain tilanteessa äärimmäisen tärkeä.

Rakkaus on käsi, joka hiljaa siirtää kohtalon syrjään. Yksi kokemus siitä, että tulee aidosti nähdyksi, kuulluksi ja todesta otetuksi, voi antaa toivottomalle ihmiselle käänteentekevän kokemuksen siitä, että toivoa sittenkin on. Yksi turvallinen aikuinen, vaikka naapuri, voi olla mullistavan tärkeä lapselle, joka joutuu elämään turvattomissa oloissa. Tärkeä siinä mielessä, että hän kokee, että on olemassa parempaa, että rakkautta on.

Toisen kuvauksen mukaan ”rakkaus on verbi”. Rakkaus on teon sana, se kuvaa jotakin tekoa tai toimintaa. Hollywoodilaisen filmiteollisuuden tarjoama kuva rakkaudesta onnellisena, kiihkeänä euforian tilana, pelkkänä eroottissävyisenä tunteena, on hämärtänyt käsitystämme siitä mitä kaikkea rakkaus on. Kun hollywoodilainen käsitys kuvaa rakastumisen ohimenevää hehkua, kestävä rakkaus merkitsee tunteiden lisäksi paljon muuta, etenkin tahtoa ja valintoja.

Rakkaus on tavallaan aika arkinen, jokapäiväinen asia. Se on vaikkapa sitä, että ajattelen asioita toisenkin kannalta, pyrin yhteiseen hyvään. Pidän lupauksista ja sopimuksista kiinni, olen luottamuksen arvoinen. Kunnioitan kumppaniani ja ihmisiä ylipäätään ja osoitan sen ottamalla heidät huomioon vaikka ihan pienin tavoin. Kun on vaikeaa, ymmärrän sen kuuluvan pitkään suhteeseen enkä hylkää toista. Pyydän anteeksi omia virheitäni ja suon myös toiselle tilan siihen, että hän on erehtyväinen. Rakkaus on sitä, että tahdon selvittää vaikeat asiat ja löytää takaisin välillemme yhteyden.

Juuri tietynlaisessa arkisuudessaan rakkaus on elämän kaikkein tärkein asia – se, mikä meitä kaikkia kannattelee. Ihmiset ovat pohjimmiltaan hyvinkin hauraita. Me jokainen vaikutamme toisiimme, joka hetki. Parisuhteessa, perheessä ja myös paljon laajemmin ihmissuhteissamme. Se on valtava vastuu. Ja etenkin se on valtava mahdollisuus.

 

Heli Pruuki
Perheneuvoja
Lahden seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskus