Sanat luovat todellisuutta

Sanat luovat todellisuutta

Suomalaisessa avio- tai avoliitossa usein tyytyväisyyden, onnellisuuden tai hyvän sanat jäävät vähiin tai puuttumaan ehkä kokonaan. Kun parisuhteessa menee suhteel-lisen hyvin, niin se mielletään normaali-tilaksi. Siitä ei puhuta sen enempää. Kun menee huonosti, niin silloin on tärkeää huomauttaa tai moittia.

Näin toimittuna ne sanat, jotka sanotaan ääneen, ovat enemmän moitteen ja huomautusten sanoja. Siis ilmassa on ääneen sanottuna enemmän moitetta ja huomautuksia kuin onnellisuuden, tyytyväisyyden ja kiitollisuuden ilmauksia. Tämä luo mielikuvaa, että suhteessamme on enemmän puutteita kuin hyvää. Sanat luovat suhteen todellisuutta. Hyvät sanat luovat hyvää todellisuutta ja ikävät sanat ikävää todellisuutta.

Miltä tuntuisi sanoa yhä useammin puolisolleen: ”näytät tänään komealta/ kauniilta/ miehekkäältä / viehättävältä” tai ”tuntuu hyvältä elää kanssasi” tai ”iloitsen siitä, että olet kumppanina” tai ”kiitos, kun vaihdoit kesärenkaat; kiitos, kun pesit jälleen kerran pyykkini, teit ruokaa, siivosit keittiön, sijasit vuoteemme, nukutit lapsen …jne.”. Lukemattomia pieniä arjen tekoja, jotka usein ovat liian itsestään selviä. Kuinka usein huomaamme ja ilmaiselle ääneen ilomme siitä, että puolisoni on tehnyt niin? Ääneen sanotut sanat vahvistavat arjen pienten itsestään selvien hyvin tekojen merkitystä. Jos jokin näistä pienistä asioista jää tekemättä, niin siitä kyllä kuulemme.

Mikä estää arjessa hyvien sanojen sanomisen? Joskus sisäämme on kertynyt loukkaantumista tai suuttumusta. Ne estävät tehokkaasti hyviä sanoja. Joskus ujous, joskus mielikuva siitä, että toinen ei usko tai ei ota vastaan sitä hyvää, mitä sanon. Tämä on kuitenkin kuulijan ongelma, ei sanojan. Voikin kysyä, miksi minun on niin vaikea ottaa vastaan hyviä sanoja?

Joutuuko sitten koko ajan ”hokemaan” toiselle kiitosta? Hokeminen, jos kiittäminen on sitä, syö sanoilta uskottavuuden. Sanoilla tulee olla uskottavuutta ja olla totta sa-nojalle, jotta niillä on merkitystä hyvässä. Toisaalta voi kysyä: miksi sitten tyytymät-tömyyden ja moitteiden sanoja pitää niin paljon viljellä? Mitä hyvää ne ovat saaneet aikaan vuosien saatossa?
Hyvät sanat luovat turvallista tilaa, jossa on mahdollista käsitellä suhteeseen liittyviä vaikeita, kipeitä ja pelottavia asioita.

Sanoilla luodaan ja ylläpidetään yhteyttä, keskinäistä suhdetta. Hyvillä sanoilla hyvää suhdetta, ikävillä sanoilla ikävää suhdetta. Ilmaistu kiitollisuus tuo suhteeseen iloa.
Hyvät sanat ovat hellyyttä ja puolison hyväilemistä. Sanat vahvistavat fyysisen hel-lyyden ja hyväilemisen kokemusta – rakastettuna olemisen kokemusta.

 

Suunvuoro,  radiokolumni 27.3.2009, Jouko Vesala