Lapsemme tarvitsevat meiltä aikuisilta monenlaista suojelua ja varjelua. Varjelemme heitä parhaan kykymme mukaan kylmältä ja kuumalta, putoamisilta ja loukkaantumisilta. Huolehdimme heidän terveydestään tarjoamalla ruokaa, lepoa, ulkoilua, liikuntaa ja puhtautta. Annamme heille virikkeitä ikään sopiviin leikkeihin ja harrastuksiin. Toisin sanoen huolehdimme lapsemme perustarpeista.

Voidakseen kasvaa tasapainoiseksi aikuiseksi, lapsi tarvitsee kuitenkin myös muuta. Lapsi tarvitsee ennen kaikkea aikuisen, joka on sitoutunut häneen ja joka iloitsee lapsesta. Jumalan luomana lapsi on ainutlaatuinen, Jumalan rakastama, toivoma ja hyväksymä. Lapset oppivat ymmärtämään elämää ennen muuta tunteiden ja kokemusten kautta. Näin ollen läheiset ihmissuhteet ja vuorovaikutus ovat tärkeitä. Jokaisen lapsen tulisi saada kokea olevansa tärkeä ja rakastettava ihminen. Myös silloin, kun hän on toiminut väärin. Hyväksytyksi tuleminen omana yksilöllisenä itsenään ilman ehtoa antaa kokemuksen armosta ja rakkaudesta.

Aikuiset luovat lapsuuden edellytykset. Lapsi tarvitsee aikuisen, joka uskaltaa asettaa rajoja ja valvoa niitä, mutta joka myös rakastaa. Hän tarvitsee aikuisen, joka on kiinnostunut lapsesta ja on läsnä tämän arjessa ohjaten ja auttaen. Aikuinen ei ole virheetön, joten on hyvä osata pyytää anteeksi, myös lapselta. Sukupolvien raja on tärkeä, koska se suojaa lapsen lapsuutta ja auttaa häntä näkemään itsensä osana sukupolvien ketjua ja suurempaa kokonaisuutta. Hyvinvoiva aikuinen jaksaa huolehtia lapsestaan hyvin. Sen tähden vanhemman on tärkeä elää myös aikuisen elämää ja varata virkistäytymisaikaa omien ystävien sekä puolison kanssa.

Lapsi tarvitsee oikeuden olla pieni ja tietämätön, keskenkasvuinen, joka vasta opettelee elämää. Hän tarvitsee rauhan kasvulleen niin, että häntä varjellaan liialta ja ennenaikaiselta tiedolta, mitä esimerkiksi median kautta voi tulla lapsen elämään. Vaarana on, että aikuisten maailma avautuu lapsen eteen liian varhain. Kaiken näkeminen ja kuuleminen repivät rikki sitä salaisuuksien verhoa, jota lapsi tarvitsee aitoon lapsuuteen. On tärkeää antaa elämän salaisuuksien paljastua lapselle vähitellen.

Kodin tehtävänä on auttaa lasta muodostamaan käsitys elämän tarkoituksesta, oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Kerro lapsellesi omista arvoistasi ja uskostasi. Mistä iloitset, mistä olet kiitollinen, mitä teet kun pelkäät, minkä varassa jaksat elää. Johdata lapsesi sen avun piiriin, josta itse olet saanut turvaa, toivoa ja lohdutusta. Lapsen kasvattamiseen tarvitaan kokonainen kylä. Isä ja äiti ovat tärkeimmät kasvattajat, mutta tukensa siihen antavat myös päivähoito, koulu ja seurakunta.

Minna Matilainen

(Lähde: Rakasta lasta – suojele lapsuutta, 10 teesiä vanhemmuudesta ja lapsen hyvästä elämästä, Kirkkohallituksen ja Lapsityön Keskus ry:n tekemä vihkonen)