Tulenko kuulluksi suhteessa?

Tulenko kuulluksi suhteessa?

Jokaisella meillä on tarve, että minut otetaan tosissaan. Toivomme, että toiset ymmärtävät mikä minulle on tärkeää, mitä toivon ja tunnen asioista. Erityisen merkittäväksi tämä tarve tulee läheisissä ihmissuhteissa ja parisuhteessa. Se, miten toinen kuulee ja ymmärtää toiveeni ja tarpeeni, kertoo meille usein siitä, miten arvokkaita ja tärkeitä koemme olevamme toiselle. Arvioimme toisen käyttäytymisen perusteella kunnioittaako hän toiveitani ja hyväksyykö hän minut.

Harmittavan usein moni parisuhteessa elävä kokee, että suhteen alussa ollut itsestään selvä kiinnostus toista kohtaan alkaa hiipua. Arkea mennään eteenpäin kukin omalla tahollaan ja yhteys toiseen vähenee kuin itsestään. Liekö kiireinen elämänrytmi, työn ja elämän paineet, lapset tai ymmärtämättömyys kuulluksi tulemisen tärkeydestä ainakin osasyynä siihen, että aikaa toisen huomioimiseen ei tahdo löytyä? Vai mistä on kyse?

Jos oikein pohdimme kuulluksi tulemisen kokemusta, siinä oikeastaan on kysymys enemmänkin asenteesta kuin ajankäytöstä. Pystymme keskustellessamme melko nopeasti arvioimaan, onko toinen aidosti kiinnostunut minusta, ottaako hän minut tosissaan ja ymmärtääkö hän todella, mitä tarkoitan. Ja yksinkertaisesti haluaako hän ymmärtää minua?

Miten pystyn sitten välittämään toiselle kuulluksi tulemisen kokemusta? Merkittävää on saada toinen tietoiseksi todellisesta halustani ymmärtää häntä. On hyvä muistaa, että koska ihmisinä olemme erilaisia myös tarpeemme, toiveemme ja tunteemme ovat erilaisia. Mikä on iso asia minulle, ei välttämättä ole sitä toiselle, edes puolisolle, ja päinvastoin. Kunkin osapuolen ainutlaatuisuuden ja erilaisten tarpeiden kunnioitus on siten tärkeää.

Jos en ole varma ymmärränkö toisen esittämän asian aivan kuten hän tarkoittaa, on tarpeellista, että tarkistan asian. Tarkistamista on hyvä jatkaa, kunnes toinen voi todeta, että olen ymmärtänyt asian riittävän hyvin. ”Juuri tuota minä tarkoitan” saattaa toisen vastaus olla tällöin.

Toisen kuuleminen ja toisen tarpeiden huomioonottaminen vaikuttaa usein myös omaan ajankäyttöömme ja toimintaamme. Näin kunnioituksemme toisen tarpeisiin testataan ikään kuin toisen kerran. Kuinka halukas olen muokkaamaan omaa käytöstäni tai toimintatapojani, jotta toisen toiveet voisivat toteutua?

Haluanko kuulla ja ymmärtää toista sekä olenko valmis ottamaan toiminnassani huomioon toisen toiveet? Nämä ovat oleellisimmat avaimet toisen kuulluksi tulemisen kokemuksessa. Ihanteellisessa tilanteessa suhteen molemmat osapuolet kokevat tulevansa kuulluksi, ymmärretyksi ja kunnioitetuksi toiveissaan ja tarpeissaan ja haluavat siten mielellään kuulla ja ymmärtää myös toista.

Minna Matilainen