Turvallista työpäivää!

Turvallista työpäivää!

 

Kesä on tulemisia ja lähtemisiä. Toivottelemme toisillemme hyvää lomaa ja turvallista matkaa. Kaikki eivät kuitenkaan lomaile kesällä, vaan käyttävät lomansa kesätöihin.  Millä sanoilla lähetämme toisemme töihin? Oletko koskaan kuullut kenenkään toivottavan turvallista työpäivää? Minä en. Turvallista matkaa minulle on kyllä toivotettu moneen kertaan ja hyvä niin, mutta turvallista työpäivää ei. Eikös olekin merkillistä. Ikään kuin kaikki elämän riskit olisivat liikenteessä.

Olen miettinyt kevään aikana työturvallisuutta, jonka turvaamiseksi ja parantamiseksi Suomessa on säädetty ihan oma lakinsa. Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Hyvä työturvallisuus on sekä työnantajan että työntekijän etu. Jos asiat ovat kunnossa, molemmat voittavat.

Työturvallisuus ei aina kuitenkaan kaikilta osin toteudu. Useat työnantajat näyttävät tavoittelevan työturvallisuuden minimiä, laillisen ja laittoman rajaa.  Fyysisen tai henkisen kuormittumisen riskeistä ei piitata ja asioita hoidetaan sokean lyhytjänteisesti, välinpitämättömästi tai ahneesti.  Liiallisilla tehokkuuspyrkimyksillä sekä työn tehokkuus että turvallisuus kärsivät – ihmiset kärsivät. Pienellä lisäkuormituksella saatetaan menettää työntekijän työpanos kokonaan lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa.  Pahimmassa tapauksessa koko työyhteisö sairastuu.

Työturvallisuuslain velvoitteet työnantajaa kohtaan ovat laajat, mutta myös työntekijä itse on velvollinen huolehtimaan omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua ei tule sallia. Työntekijää koskee ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan vaaroista, olivatpa ne laadultaan henkisiä tai fyysisiä. Työturvallisuuslain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Kristillisissä seurakunnissa ja järjestöissä kultainen sääntö ohjaa etsimään työturvallisuudessa ja hyvinvoinnissa pikemminkin maksimia kuin minimiä. Valitettavasti todellisuus näyttää toisenlaiselta.

Tilastokeskuksen tekemien laajojen ja pitkäkestoisten työoloselvitysten mukaan suurimmat muutokset työoloissa kielteisempään suuntaan ovat olleet epävarmuuden ja kiireen lisääntyminen. Kun työpaikoilla lisäksi korostetaan yksilöllistä työsuoritusta ja kilpailu lisääntyy, sosiaaliset suhteet ja yhteistyö kärsivät. Henkilökohtaista työsuoritusta korostavat arviointi- ja palkitsemisjärjestelmät soveltuvat huonosti tiimityön periaatteisiin.

Olen elämäni aikana tavannut paljon enemmän ihmisiä, jotka ovat menettäneet fyysisen tai henkisen terveytensä työpaikalla kuin niitä, jotka ovat menettäneet sen liikenteessä. Siispä toivotankin sinulle virkistävää lomaa ja turvallisia työpäiviä lomien jälkeen.

 

Timo Poikolainen