Uusperheen elämä on haasteellista ja erilaista kuin perusydinperheen elämä. Uusperheessä kohtaavat kaksi perhettä, perhekulttuuria ja vuorovaikutusmaailmaa.

Uusperheessä uuden puolison myötä tulevat mahdollisesti lapset. Ne ovat osa todellisuutta ja se on hyväksyttävä. Myös mahdolliset omat lapset ovat osa arkea, eikä heitä pidä sivuuttaa. Lapsia auttaa sopeutumaan uuteen tilanteeseen se, että normaaliin arkeen tulee mahdollisimman vähän muutoksia (esim. isovanhemmat, tuttavat, koulu, toveripiiri …)

Yksi keskeinen lähtökohta on, että suhteet ex-puolisoon on selvitettävä. Hänen kanssaan on tultava toimeen lapsiin liittyvissä asioissa. Jos suhdetta ex-puolisoon ei ole selvitetty, siitä kärsivät eniten lapset.

Rajoja ex-puolisoon joudutaan asettamaan. Tämä ei ole hänen vieraannuttamistaan lapsista. Lasten asioissa ex-puolisoiden on tultava toimeen, vaikka ero olisi ollut kuinka kipeä. Eroprosessi on tärkeää käydä loppuun ennen uutta parisuhdetta.

Kun kaksi perhekulttuuria kohtaavat uusperheessä, niin tärkeintä on opetella puhumaan. Toinen tärkeä taito on opetella tekemään sopimuksia ja pitää niistä kiinni. Entisillä taidoilla ei enää pärjää. Ei pärjännyt ehkä edellisessäkään liitossa, koska se kariutui.

Perheessä eletään aina parisuhteen vahvuuksilla, niin myös uusperheessä. Lapsen pitää voida kuulua parisuhteeseen, silloin lapsi voi hyvin. Hän voi olla lapsi. Hänellä on koti. Jos lapsi joutuu olemaan huolissaan jommastakummasta vanhemmastaan tai jos lapsi joutuu kannattelemaan vanhempiensa eroa, lapsi ei voi olla lapsi. Lapsella ei ole silloin kotia ja hän voi huonosti.

Vanhemmuus on uusperheessä hyvin monimuotoista ja monikerroksista samanaikaisesti. Kaikki myytit ja mielen kuvat joudutaan avaamaan ja miettimään ihan uudestaan. Tämä ei ole aina helppoa.

Lapsen käy hyvin, kun hänellä on paikka uudessa perheessä. Uusperheessä lapsi voi hyvin, kun vuorovaikutukset eri jäsenten välillä toimivat ja riidat kyetään selvittämään.

Uusperheen elämää tukee se, että uusperheellä on sen kaikkia jäseniä yhdistävä yhteinen juttu, rituaali tai tapa liittyvät ne sitten juhla-aikoihin, lomiin tai muuhun. Yhteiseen juttuun kannattaa panostaa.

Parhaimmillaan uusperheessä lapsi liittyy kahteen parisuhteeseen, mikäli molemmat puolisot ovat aloittaneet uuden parisuhteen. Näin lapsi voi löytää oman huolettoman lapsen paikkansa molemmissa perheissä.

Jouko Vesala
Perheasian neuvottelukeskuksen johtaja
psykoterapeutti (vet.)

ps: kirjoitus pohjaa Pekka Larkelan esitykseen Lahdessa 16.10.2014